Forelesere

By august 7, 2018

Forelesere

Åsmund Andersen

Åsmund Andersen er utdannet fysioterapeut i -95 og manuellterapeut i -98 i Tyskland. Han jobber til daglig som primærkontakt med 50% driftstilskudd ved Trimmen A/S i Drammen. Åsmund er medeier i Trimmen A/S og klinikken har 18 ansatte. Han har lang erfaring med ortopediske og idrettsrelaterte problemstillinger og har vært tilknyttet helseteamet til herrenes alpinlandslag siden 2010. Åsmund var med i første kullet som gjennomførte IOC Diploma program i Sport Physical Therapies i 2017.

Per Brodal

Per Alf Brodal er lege og professor ved Universitetet i Oslo. Han ble utdannet ved Universitetet i Oslo i 1971 og siden jobbet ved Anatomisk institutt (UiO). Han ble dr.med. i 1972 og var en tid på forskningsopphold ved Oxford University. Brodal har drevet eksperimentell forskning på nervesystemets koplingsmønster, så vel som skrevet lærebøker og utviklet studieopplegg. Han er i dag professor i medisin ved Institutt for medisinske basalfag, ved Universitetet i Oslo.

Henrik Børsting Jacobsen

Henrik Børsting Jacobsen, psykolog og ph.d. i atferdsmedisin, smerte og stress. Klinisk psykolog ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Er også postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for smerte og sammensatte lidelser og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte. Han har publisert en rekke fagartikler, bokkapitler og bøker. Henriks siste bok, «Gjengangerne: Stress, smerter og søvn» (2017), ble anmeldt i Muskel & Skjelett nr. 2/2018.

Christian Couppé

Christian Couppé er seniorforsker ved Fysioterapeutisk Forsknings Enhed & IOC Institut for Idrætsmedicin-København, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital. Han har arbeidet som klinisk fysioterapeut for det Danske Elite center for tennis og enheden for Idræts traumatologi & idrætsklinik ved Gentofte Hospital fra 1995-2000. Fra 2001-2007 arbeidet han som klinisk fysioterapeut og daglig leder av eliteinstitusjonen Team Danmarks idrætsklinik (Olympisk center) og oppnådde Ph.D graden ved det sundhedsvidenskablige fakultet ved Københavns Universitet i 2010 med tittelen “Human tendon loading, unloading and aging”. Hans forsknings fokus er hvordan senevev tilpasser seg klinisk/mekanisk til skade/sykdom, aktivitet, og aldring. Han gir jevnlig foredrag/workshops i håndtering av seneskader.

Marte Fagerheim

Marte Fagerheim jobber som idrettsfysioterapeut og manuellterapeut ved NIMI. Har jobbet med juniorlandslag på herresiden i håndball i over ti år, samt seniorlandslaget i beachhåndball for damer. Tidligere vært tilknyttet Next Generation på Olympiatoppen.
Jobber hovedsakelig med problematikk i skulder/nakke/rygg + kne/ankel, men også generelle idrettsskader og forebygging av disse.

Olivier Gagey

Olivier Gagey er professor i anatomi ved Universitetet Paris Saclay, en godt publisert forsker, og en verdenskjent foreleser i funksjonelle anatomi og biomekanikk. Hans forskningsinteresser omfatter ekstremiteter, ryggraden, og rollen til komplekse muskler. Etter hans avgang som leder av Ortopedisk avdeling på Hospital Bicêtre, vil han vie mer av sin tid til å oppdatere klinikere på den nyeste kunnskapen i biomekanikk og funksjonell anatomi, skreddersy hans forelesninger som passer ulike typer klinikere.

Hilde Gjelsvik

Hilde Gjelsvik er spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi. Utdannelse: Grunnfag og mellomfag idrett NIH 1995-1998. Fysioterapi HIO 1998-2001. Masterutdanning manuellterapi UIB 2007-2008. Hilde er spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi. Hilde har jobbet i privat praksis siden 2002. Hun er medeier på Høvik Fysioterapi og jobber 50% i privat praksis. Fra 2010 -2015 har hun jobbet med paralangrenn og paraskiskyting og hun har vært tilknyttet Olympiatoppen siden 2012, nå i en 50% fast stilling med Paraidrett som ansvarsområde. Manuellterapeut for den norske troppen under Paralympics i 2012, 2014, 2016 og 2018.

Jostein Grimsmo

Jostein Grimsmo, MD, Ph.D, er fagansvarlig overlege hjerterehabilitering, Klinikk for Rehabilitering, LHL-sykehuset Gardermoen. Hans kliniske arbeid de siste 15 årene har vært mest fokusert på sekundærforebygging og hjerterehabilitering, inkludert en spesiell interesse i arbeidsfysiologi (cardiopulmonary exercise testing). Mesteparten av hans forskning er innen idrettskardiologi (utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer) og ekkokardiografiske funn blant senioridrettsutøvere. Jostein er for tiden involvert i prosjekter som inkluderer en ny studie blant toppidrettsutøvere, studier i fedme og diastolisk funksjon, primærforebygging og en retrospektiv studie blant øvelsesprøvedata blant mange tusen tidligere pasienter i hjerterehabilitering.

Heidi Holmlund

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysiolog (100% stilling), og har jobbet i Olympiatoppen siden 2006. Hun har mastergrad (MSc) i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo, og bachelorgrad i fysisk aktivitet og helse ved Norges Idrettshøgskole. Heidi har en klinisk etterutdanning i behandling av spiseforstyrrelser fra Ullevål universitetssykehus og er med i Olympiatoppens spiseforstyrrelsesteam. Hun har gjennomført kostholdsundersøkelser av lagspillutøvere. Heidi er medforfatter på fagboken «Idrettsernæring», og hun underviser på Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo. Hun er medlem i PINES (Professionals in Nutrition for Exercise and Sports). Heidis ansvarsområder i avdelingen er prestasjonsernæring, triadeutøvere (forstyrret spiseatferd, menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse) og klinisk ernæring.

Jan Hoff

Jan Hoff, Professor i Medisin, Dr.Philos. NTNU, Trondheim og St.Olav’s Hospital, Trondheim. Landslagstrener Sprint Norges Friidrettsforbund 1973-1981. Etablerer og rektor Idrettshøgskolen i Trondheim 1980, inkludert i Universitetet i Trondheim 1990 og Institutt for Idrettsvitenskap fra 1993. Alpinsjef Norges Skiforbund 1986-1989. Mer enn 100 forskningartikler om trening og fysiologi i peer-reviewed internasjonale forskningsjournaler referert og indeksert i det Amerikanske Helsedepartementets database PubMed. Ansvarlig rådgiver for fysisk trening for en lang rekke Olympiske mestere, verdensmestere og World Cup vinnere. Konsulent for en rekke profesjonelle fotballspillere og lag som Celtic FC, Barcelona FC, Real Madrid FC, Leeds FC, Sunderland FC, Aston Villa FC, Rosenborg BK, Molde FK og en rekke andre klubber. En rekke engasjement for det Tyske, Engelske og Spanske Fotballforbundet. Daglig leder i konsulentselskapet 4×4 Medicine as. Partner i Myworkout as. Daglig leder for Treningsklinikken med avtale med Helseforetak i spesialisthelsetjenesten. Er forskeren bak 4×4 treningskonseptet for prestasjonsutvikling og for behandling i medisin for Hjerte-karsykdom, diabetes, KOLS, MS og andre lidelser sammen med Professor Jan Helgerud.

Tron Krosshaug

Tron Krosshaug er professor ved Senter for idrettsskadeforskning og Seksjon for idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole. Krosshaug foreleser innen biomekanikk og funksjonell anatomi, styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening. I sitt doktorgradsarbeid utviklet han en ny metode for å estimere leddvinkler fra videoer av skadesituasjoner som i dag brukes av forskere over hele verden. Krosshaug har videre utviklet omfattende e-læringsressurser som brukes på NIH samt flere andre undervisningsinstitusjoner i Norge. Krosshaug har en omfattende vitenskapelig produksjon innen temaene biomekanikk, bevegelsesanalyse, styrketreningsteknikk, skademekanismer og risikofaktorer for korsbåndskader, ankelskader, hodeskader i ballidretter, og alpine idretter. Han veileder studenter på alle nivå både nasjonalt og internasjonalt.

Charlotte LeBoeuf-Yde

Charlotte LeBoeuf-Yde er professor i klinisk biomekanikk ved University of Southern Denmark og professor ved Université Paris-Sud. Hun har en multikulturell bakgrunn, etter å ha jobbet med kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, sykepleiere og andre helse utøvere i forskning og utvikling i flere land. Hun er interessert i å bringe epidemiologisk informasjon inn i den kliniske verden, noe som gjør det enklere for klinikere å forstå hva som er normalt og hva som må forventes i syke mennesker. Hennes spesifikke forskningsområder er kvalitetsforbedring i kiropraktisk praksis og å lære mer om forløp, årsaker og botemidler for ryggsmerter.

Steinar Madsen

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Roar Pedersen

Roar Pedersen er fagansvarlig MSK-radiolog i Unilabs. I tillegg til daglig arbeid med idrettsundersøkelser og et bredt spektrum av MR ortopedi, er han involvert i nasjonale og europeiske foreninger for muskelskjelett-diagnostikk, og en erfaren foredragsholder innen fagfeltet. Han er en av grunnleggerne av den norske MSK-radiologiske forening, og sitter i Sportskomiteen til ESSR, den europeiske muskelskjelettradiologiske forening. Han har en spesiell interesse for idrettsskader og aktivitetsutløste plager hos barn og unge voksne.

Anne Marte Pensgaard

Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykologi og jobber på Norges Idrettshøgskole, samt på Olympiatoppen. Hun har forsket mye på sammenhengen mellom motivasjon og stress hos topputøvere og har i den senere tid fokusert mye på relasjonen stress og forekomst av både akutte og belastningsskader. Hun har skrevet flere bøker om temaet Mental Trening. Pensgaard har vært akkreditert idrettspsykologisk veileder i en rekke OL, VM og EM og jobber pt med idrettene fotball (A-kvinner), seiling og skyting.

Lene Rennemo

Lene Rennemo jobber til daglig som manuellterapeut ved Hans og Olaf Fysioterapi. Har jobbet i flere år som fysioterapeut og manuellterapeut med yngre landslag og herrelag på seniornivå i håndball.

Kristine Vegstein

Kristine Vegstein var ferdigutdannet manuellterapeut i 2010 og spesialist i manuellterapi i 2014. Hun har også utdanning i ultralyd ved UiB (Muskel skjelett sonograf UiB). Til daglig arbeider hun ved Sandvika Manuellterapi og Lysaker Manuellterapi. Hun har lang erfaring med ultralyd diagnostikk og ultralydveiledet injeksjons behandling. I Sandvika samarbeider hun med Smerteterapeuten, en spesialist praksis innen injeksjon- og intervensjons behandling av smertetilsander i rygg og nakke.

Ove Talsnes

MD PhD, Seksjonsoverlege idrettstraumatologi og artroskopisk kirurgi SIHF Elverum. Medisinsk ansvarlig Norges Friidrettsforbund. Universitetslektor Institutt for Helse og Samfunn, UiO. Spesialist i ortopedisk kirurgi. Idrettslege NIMF.

Asbjørn Årøen

Professor Dr.med. Asbjørn Årøen er tilknyttet ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Han er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi. Han er Professor og overlege ved Ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus, samt leder av kirurgisk klinikk på Campus Ahus-Uio. Asbjørn arbeider nå med oppfølging av et prosjekt vedrørende stamcellebehandling for leddbruskskader og det naturlige forløpet av leddbruskskader sammen med korsbåndskade. I perioden Oktober til Desember 2012 har Asbjørn vært ved Steadman Phillippon Research Institute hvor han har deltatt i en biomekanisk robotstudie med formål om å forbedre kirurgien av bakre korsbånd.

Arne Olsen

Alpintrener på heltid siden 1985, i Narvik slalåmklubb, juniorlandslaget i Norsk Skiforbund og som lærer/trener på FFA Skigymnaset i Narvik. Har høyeste trenerutdanningen innenfor alpint som NSF kan tilby, og diplomtrenerutdanning i regi av Olympiatoppen. Har skrevet flere artikler om treningsfilosofi og -metode innenfor alpint. Noe av dette har vært pensum i NSFs trenerutdanning i alpint.  Deltok i «Ungdomslaget» fra 2001 til 2006, et samarbeidsprosjekt mellom NSF og Olympiatoppen.

Jørund Li

Jørund Li fra Ål i Hallingdal har vært sentral i arbeidet rundt Norges alpinlandslag på 1990- og 2000-tallet. I 1996-1999 trente han herrenes worldcup-lag. I 1999-2005 var han rikstrener i skiforbundet. I 2005-2006 var han landslagsjef for dame- og herre-landslagene, og i 2006-2010 var han sportssjef for alpint. Han har også vært trener på toppidrettsgymnas.

Nå er han prosjektleder for utviklingsprosjekt i Hallingdal innen næringsutvikling, innovasjon og folkehelse.

 

 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet!