Kollegasamling

By august 7, 2018

Kollegasamling

Tema for årets kollegaseminar for manuellterapeuter og manuellterapistudenter er «Seks ferdigheter i møtet med den langvarige smertepasient». Ferdighetene som undervises er generelle og ikke knyttet opp mot et bestemt kroppsområde. Psykolog Henrik Børsting Jacobsen (bildet) leder samlingen. Gjennom veiledningsseminaret vil kursleder gjennom teori, demonstrasjoner og praktiskeøvelser hjelpe terapeuten til å møte pasienter med ulike langvarige smertepasienter på en god og respektfull måte. For de som var på kollegaveiledningen i Svolvær i 2018 vil årets kollegasamling ha en annen tilnærming til mestring, og en vil gå mer i dybden på sammenhenger – inkludert sammenhengen mellom stress, smerter og søvn.

Dette er rett og slett et svært matnyttig seminar!

Henrik er klinisk psykolog ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Han er også postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for smerte og sammensatte lidelser og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte. Han har publisert en rekke fagartikler, bokkapitler og bøker. Henriks siste bok, «Gjengangerne: Stress, smerter og søvn» (2017), ble anmeldt i Muskel & Skjelett nr. 2/2018.

Tidspunkt: Torsdag 7. mars kl. 13.30 -17.30

Sted: Scandic Oslo City, Europarådets plass 1.  NB Scandic Oslo City ligger et halvt minutts gange fra The Hub, hvor resten av fagseminaret arrangeres (fredag-søndag).