Reisestipend

By september 18, 2018

Reisestipend

Husk at alle med norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge kan søke om reisestipend fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000.

Søknaden må sendes etter avsluttet reise, og senest 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen, under “Reisestipend”. Søkerne får svar i løpet av en måned etter at søknad er mottatt. Tildelte reisestipend utbetales en til to uker etter at tildelingsbrevet er sendt.