Studentprisen

By august 8, 2018

Studentprisen

Manuellterapeutenes studentpris deles ut på årets seminar.

Prisen er på 10.000 kroner.

De som er manuellterapistudenter eller var manuellterapistudenter i 2018 kan delta med presentasjon av oppgaver levert i forbindelse med sine manuellterapistudier. Det er en forutsetning at deltaker er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor.

Statutter

Nåværende manuellterapistudenter eller de som var manuellterapistudenter foregående år, kan delta. Deltakere må være medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor. Deltakerne leverer et sammendrag av en skriftlig oppgave levert i forbindelse med manuellterapistudiet. Sammendraget må kunne publiseres.

Deltaker må dokumentere at vedkommende har bidratt i arbeidet som oppgaven bygger på.

Hver deltaker kan kun levere 1 bidrag.

Sammendraget skal redegjøre for – valg av problemstilling, – materiale og metode – resultater – fortolkning/konklusjon.

I bedømmelsen av bidragene legges det vekt på om tema er relevant for manuellterapeutenes fag og yrkesrolle klarhet i fremstillingen.

Bidrag sendes studentpris@manuellterapi.net innen 15. februar 2019.