Studentprisen

By august 8, 2018

Studentprisen

Manuellterapeutenes studentpris deles ut på årets seminar.

Prisen er på 10.000 kroner.

De som er manuellterapistudenter eller var manuellterapistudenter i 2018 kan delta med presentasjon av oppgaver levert i forbindelse med sine manuellterapistudier.

Statutter
Nåværende manuellterapistudenter eller de som var manuellterapistudenter foregående år, kan delta. Deltakerne leverer et sammendrag av en skriftlig oppgave levert i forbindelse med manuellterapistudiet. Sammendraget må kunne publiseres.

Deltaker må dokumentere at vedkommende har bidratt i arbeidet som oppgaven bygger på.

Hver deltaker kan kun levere 1 bidrag.

Sammendraget skal redegjøre for
– valg av problemstilling,
– materiale og metode
– resultater
– fortolkning/konklusjon.

I bedømmelsen av bidragene legges det vekt på om tema er relevant for manuellterapeutenes fag og yrkesrolle klarhet i fremstillingen.

Bidrag sendes studentpris@manuellterapi.net innen 1. mars 2019.