Workshops

By august 17, 2018

Workshops

Lørdag 8.mars arrangeres tre workshops mellom 16.30 – 17.15. Valg av workshop gjøres ved påmelding.

Workshop 1: Manipulasjonsbehandling

Workshop i manipulasjon ledes av Charlotte Leboef Yde. Samlingen legger opp til diskusjon og samtale rundt sentrale dogmer og antatte virkningsmekanismer ved manipulasjon og manuelle teknikker. Benytt sjansen til å diskutere temaet med en av verdens mest kunnskapsrike innenfor området!

Workshop 2: Injeksjonsterapi

Workshop i injeksjonsterapi vil demonstrere ultralydsveiledete injeksjoner og prosedyrer – inkludert blodprøvetagning. Både PRP og injeksjoner (hyaluron, kortison) vil bli gjennomgått. Samlingen ledes av Eirik Rist Hauger. Eirik er manuellterapeut, og er engasjert i et forskningsprosjekt hvor en forsøker å systematisere effektene av PRP-injeksjoner.

Workshop 3: Skadeforebygging 

Workshop i skadeforebygging ledes av Lene Rennemo og Marte Fagerheim. Samlingen blir en blanding av teori og praksis, og vil gi inspirasjon til å større grad tenke forebyggende; før skader og behov for rehabilitering oppstår.